Inscripcions

INSCRIPCIONS ON-LINE

AUTORITZACIÓ DE MENORS


Els menors de 18 anys que estiguin inscrits hauran de lliurar, en el moment de la recollida de dorsal, l'autorització per a menors d'edat signada pel pare/mare/tutor legal.


  Descarrega fent clic aquí l'autorització en PDF. 6 comentaris: